Jump to Navigation

Vlerat ushqyese të perimeve

Perimet janë një pjesë shumë e rëndësishme e ushqimit dhe burim kryesor i materieve biologjike aktive, siç janë antioksidantët si dhe substancat e tjera, për shembull, ato të cilat ndikojnë në uljen e nivelit të kolesterolit. Në fakt, përbërja kimike e perimeve ende nuk është e sqaruar plotësisht, sidomos ndikimi i komponentëve të ndryshme në shëndet. Perimet përmbajnë karbohidrate, aminoacide, vitamina, hormone, glukozinolate etj., të cilat i shërbejnë vetë bimës për rritje, zhvillim, adaptim dhe mbrojtje. Të gjitha këto materie përcaktojnë vlerën ushqyese të perimeve, shijen, dhe ndikimin e tyre në shëndetin e njeriut: anti-inflamator, antikarcinogjen, antimikrobik, antioksidativ, imunologjik etj.


Main menu 2