Jump to Navigation

Fëmijët dhe lojërat agresive

Sipas psikologëve, lojërat kompjuterike të cilat nxisin agresivitet te fëmijët duhet të përcillen së bashku me prindërit, ndërsa këto të fundit duhet t’i paralajmërojnë fëmijët e tyre për sjelljet negative të “heronjve” kryesorë. Lojërat nuk bën t’u ndalohen fëmijëve vetëm për faktin që janë agresive, sepse një vendim i tillë nuk është i mirëpritur nga fëmijët të cilët do të mundohen me të gjitha mënyrat që të arrijnë deri te loja, qoftë jashtë shtëpie ose të ndonjë shok. Mirëpo, gjithmonë sipas rekomandimit të psikologëve, prindërit duhet të jenë pranë fëmijëve të tyre gjatë lojës dhe duhet t’ua shpjegojnë atyre skenat e dhunshme me qëllim që ta neutralizojnë ndikimin negativ të tyre dhe mundësinë që fëmijët të identifikohen me “heronjtë” nga loja.


Main menu 2