Jump to Navigation

Tenoreksia, vartësi e kohës moderne

Rrezitja e tepërt mund të kalojë në vartësi, gjendje e njohur si tenoreksi. Është e vërtetë se rrezitja na bën të jemi më të freskët dhe të dukemi më bukur, edhe shkuarja në solarium disa herë nuk mbyt, mirëpo duhet të ekzistojë një kufi dhe të përcaktohet më e rëndësishmja: shëndeti. Në këtë mënyrë ka lindur edhe një vartësi e kohës moderne: tenoreksia. Tenoreksikët janë të pushtuar nga mbajtja e vazhdueshme e lëkurës së errët. Mjekët pohojnë se vartësia e tepruar për lëkurë të errët është një lloj çrregullimi i veçantë psikologjik, ku pacienti nuk mund ta sheh vetën se është nxirë aq shumë, saqë nuk ka nevojë më për rreze ultravjollcë. Këta persona kur shikohen në pasqyrë, e shohin veten në një mënyrë ndryshe nga ç’i përjeton rrethi.


Main menu 2