Jump to Navigation

Këndimi relakson

Këndimi është i dobishëm në shumë mënyra, jo vetëm që i mundëson individit të shprehet, por edhe nxit shfaqjen e emocioneve. Shkencëtarët kanë zbuluar se kur këndojmë, në tru lirohen substanca kimike të cilat nxisin një relaksim dhe gëzim. Sipas tyre, këndimi i vë në lëvizje të ashtuquajturat “molekula të emocioneve”. Në bazë të këtyre të dhënave, këndimi nuk shërben vetëm për t’u shprehur, por njëkohësisht shërben edhe për stimulimin dhe paraqitjen e emocioneve.Derisa në kohën e tanishme këndimi konsiderohet si i dalë mode, megjithatë ky hulumtim e tregon të kundërtën.


Main menu 2