Jump to Navigation

Fjetja dhe shëndeti

Personat të cilët flenë më pak se gjashtë ore ose më shumë se nëntë orë në ditë, kanë mundësi më të madhe për të vuajtur nga mbipesha. Hulumtuesit nga Qendra për kontrollim dhe parandalim të sëmundjeve, pasi kanë analizuar të dhënat e 87.000 pjesëmarrësve në hulumtim, kanë vërejtur se personat të cilët flenë më pak se gjashtë orë në ditë janë duhanpirës, konsumues të alkoolit dhe fizikisht janë shumë pak aktivë. Përkundër kësaj, te personat të cilët flenë mesatarisht shtatë deri tetë orë, është vërejtur një përqindje e ulët e duhanpirësve, madje më e ulët se mesatarja e duhanpirësve në SHBA. Ndërsa aktivitet më i vogël fizik është vërejtur te personat të cilët flenë mbi nëntë orë në ditë.


Main menu 2