Jump to Navigation

Kokoshkat janë ushqim i shëndetshëm

Kokoshkat janë produkte nga kokrra e plotë e drithit dhe janë përfshirë në listën e ushqimeve të shëndetshme. Një studim i ri amerikan ka treguar se një adhurues i kokoshkave në ditë ha rreth 39 gramë dhe në krahasim me një individ i cili nuk i konsumon kokoshkat, adhuruesi i tyre fut në organizmin e tij më shumë fibra ushqyes (18 g ndaj 15 g), më shumë karbohidrate dhe magnez, ndërsa më pak proteina, niacin (B3) dhe folate. Konsumimi i kokoshkave ka lidhje me përdorimin më të vogël të mishit dhe përdorimin më të madh të drithit të plotë. Ky studim tregon se kokoshkat janë më të favorizuara në raport me produktet tjera të vogla ushqimore të cilat janë të pasura me energji dhe të varfra me substanca të nevojshme ushqyese.


Main menu 2