Jump to Navigation

Ushtrime për një bark të rrafshët

Muskujt e barkut tendosen në mënyrë diagonale. Nëse punoni me to në drejtimin në të cilin duhen tërhequr do të fitoni rezultate më të mira. Brenda javës duhet të bëni së paku katër ushtrime të ndryshme, pa ndihmën e shpatullës. Shtrihuni në shpinë me duart e vendosura nën prapanice, me shuplakat e kthyera nga dyshemeja, ndërsa këmbët çoni drejt lartë. Forconi muskujt e barkun dhe çojeni prapanicën lartë. Kur t’i keni tërhequr lartë lëvizeni pelvikun dhe këmbët në anën e majtë. Uleni dhe pastaj përsëriteni të njëjtën gjë, ndërsa pelvikun dhe këmbët lëvizeni në anën e djathtë. Kjo është njëra nga metodat për t’i rrafshuar muskujt e barkut. Përsëriteni këtë 30 herë, me pauza nga 30-60 sekonda pas çdo 10 përsëritjeve.


Main menu 2