Jump to Navigation

Akullorja dhe dashuria

Akullorja është një zëvendësuese e përsosur e dashurisë. Asaj i jepet përparësi në raport me marrëdhëniet seksuale duke e bërë kështu simbol të seksit dhe misterit. Për shumë njerëz akullorja vepron kundër stresit dhe madje konsiderohet më e mire se seksi. Edhe pse ka ndikim pozitiv në shmangien nga depresioni, akullorja nuk rrit numrin e të rrahurave të zemrës në minutë, siç bën seksi. Një studim i fundit italian ka treguar se 70 për qind e njerëzve në frigoriferin e tyre mbajnë akullore rezervë dhe e shfrytëzojnë atë si “terapi kundër stresit”. Të anketuarit në studim kanë pohuar se akullorja përmirëson shumë gjendje, siç është lodhja dhe stresi, depresioni, pakënaqësitë e ndryshme, shqetësimi, vetmia dhe zemërimi.


Main menu 2