Jump to Navigation

Fëmijët dhe makinat

Vendosja e ulëses së fëmijës në mesin e ulëses së pasme të automobilit, zvogëlon rrezikun e lëndimit për 43 për qind në rastet e ndonjë aksidenti eventual. Në studim, hulumtuesit kanë zbuluar se rreziku që fëmijët deri në moshën trevjeçare të lëndohen është shumë më i vogël, nëse ulësja e tyre vendoset në mes të pjesës së pasme të automobilit, dhe jo pas shoferit apo bashkë-udhëtarit të tij. Ekspertët, tani u kanë rekomanduar prindërve që ulëset e fëmijëve t’i vendosin në mes të pjesës së pasme, derisa ky studim e vërteton këtë këshillë.


Main menu 2