Jump to Navigation

Vdekja dhe krijimi i qelizave yndyrore

Shkencëtarët pohojnë se numri i qelizave yndyrore mbetet përafërsisht i pandryshueshëm gjatë gjithë jetës, pavarësisht faktit se jeni në dietë ose jo, jeni të dobët ose të trashë. Qelizat e reja yndyrore formohen në mënyrë konstante me qëllim që të zëvendësohen qelizat e shkatërruara. Megjithatë te personat e trashë këto procese zhvillohen shumë më shpejtë sesa te të dobëtit. Te personat me mbipeshë qelizat yndyrore vdesin më shpejt, ndërsa njëkohësisht edhe të rejat krijohen më shpejtë.
Deri më tani është menduar se te të rriturit nuk krijohen qeliza të reja yndyrore, por qelizat ekzistuese mbushen me yndyrë. Mirëpo, shkencëtarët kanë treguar se edhe te të rriturit, pavarësisht peshës së tyre trupore, gjinisë ose moshës, qelizat yndyrore krijohen në mënyrë të pandërprerë.


Main menu 2