Jump to Navigation

Ushtrimet trupore dhe kanceri i gjirit

Femrat e reja të cilat vazhdimisht merren me ushtrime trupore janë më pak të rrezikuara për t’u sëmurë nga kanceri i gjirit në moshën madhore. Rezultatet e bazuara në përcjelljen e mbi 65.000 pjesëmarrëseve të shëndosha, kanë treguar se femrat të cilat kanë qenë fizikisht më aktive në moshën e tyre të re, janë 23 për qind më pak të rrezikuara për t’u sëmurë nga kanceri i gjirit para menopauzës. Shkencëtarët kanë shtuar se faktori mbrojtës është i pranishëm edhe te femrat të cilat janë marrë me intensitet mesatar të aktivitetit fizik. Sipas hulumtuesve, kjo mbrojtje mund të shpjegohet me ndikimin e ushtrimeve trupore në zvogëlimin e hormonit të estrogjenit.


Main menu 2