Jump to Navigation

Ushqimi dhe uria

Duke kujtuar ushqimin tuaj të fundit do të mund ta përballoni urinë dhe nuk do të mendoni për të ngrënë sërish. Ndërsa nëse shumë shpejt bëheni të uritur pas ngrënies, dhe nga ana tjetër dëshironi të humbni në peshë, provojeni ta parafytyroni veten si të dobët. Shkencëtarët kanë treguar se duke menduar vazhdimisht ushqimin tuaj të fundit do të mund ta suprimoni apetitin dhe do ta reduktoni dëshirën për të ngrënë ushqim. Ata po ashtu kanë treguar se nëse përqendroheni te ushqimi të cilin jeni duke e ngrënë do ta shtyjë gjithnjë e më shumë urinë tuaj, ndërsa nuk preferohet të merrni ushqim dhe të hani para televizorit. Të dhënat kanë treguar se personat të cilët e përcjellin peshën e tyre mund të jenë autokritikë dhe ta mësojnë veten të jetë më pak lakmitar për ushqim, dhe kjo teknikë, si dhe hipnotizmi dhe terapia e sjelljes, mund të ndihmojnë.


Main menu 2