Jump to Navigation

Detergjentët biologjikë nuk japin alergji

Pluhurat biologjikë për pastrimin e teshave nuk i përkeqësojnë ekzemat, kanë shpjeguar mjekët. Shkencëtarët kanë vërtetuar se është gabim botëkuptimi se detergjentet të cilët nxisin rritjen e enzimave janë të dëmshëm për lëkurën. Ata i kanë këshilluar mjekët të mos përqendrohen në detergjentet e teshave si nxitës të mundshëm të ekzemave, ekzantemave dhe kruarjes, porse të kërkojnë shkaktarë tjerë të këtyre ndryshimeve në lëkurë, pasi që ekzistojnë fakte bindëse të cilat tregojnë se pluhurat biologjikë të larjes së teshave nuk i përkeqësojnë sëmundjet e lëkurës. Studimi i ri ka vërtetuar sigurinë e përdorimit të detergjenteve biologjikë, duke treguar se ato nuk janë dëmtues të lëkurës dhe nuk shkaktojnë alergji.


Main menu 2