Jump to Navigation

Vitamina D dhe depresioni

Personat e moshuar me nivele të ulëta të vitaminës D dhe nivel të lartë të hormonit të paratiroidesë, janë të rrezikuar nga zhvillimi i depresionit. Nga studimi, është zbuluar se personat me depresion kishin për 14 për qind nivel më të ulët të vitaminës D në krahasim me vlerat normale. Te individët me depresion më të lehtë, niveli i hormonit të paratiroidesë ishte më i lartë për 5 për qind, ndërsa te ata me depresion serioz, nivelet e këtij hormoni ishin 33 për qind më të larta në krahasim me vlerat te personat normalë. Duke pasur parasysh se edhe niveli i ulët i vitaminës D edhe niveli i lartë i hormonit të paratiroidesë, mund të mjekohen me marrjen e sasive të mëdha të vitaminës D, kalciumit dhe rrezitjes në diell, ky studim mund t’u shërbejë personave të moshuar të cilët natyrshëm kanë një depresion të caktuar duke iu mundësuar përmirësimin e gjendjes së tyre depresive.


Main menu 2