Jump to Navigation

Vegjetarianët e rinj

Ushqimi vegjetarian ose ushqimi i cili anon nga vegjetarianizmi, ofron parametra më të mirë për shëndetin kardiovaskular. Megjithatë, për shkak të shmangies së ushqimeve me prejardhje shtazore, adoleshentët kanë pasur sasi të ulët të vitaminës B12 në gjak. Edhe studimet tjera kanë treguar se adoleshentët vegjetarianë kanë ushqim më të rregullt në krahasim me jo-vegjetarianët. Mirëpo, është mirë të dihen arsyen e kalimit në ushqim vegjetarian, sepse adoleshentet nga njëherë me anë të vegjetarianizmit i fshehin çrregullimet e ushqyerjes.


Main menu 2