Jump to Navigation

Ushtrimet në punë

Instituti për Shëndetësi i Qeverisë Britanike (NICE) ka pohuar se punëdhënësit duhet ta përmirësojnë shëndetin e të punësuarve duke i inkurajuar ata të jenë fizikisht aktivë. Sipas NICE, punëdhënësit duhet të kërkojnë nga punëtorët e tyre që të vijnë në këmbë ose me biçikletë në punë, në vend se me autobus. Tjera rekomandime të NICE janë nxjerrjet e pllakateve nëpër mure të vendit të punës ku do të ketë udhëzime të shfrytëzimit të shkallëve në vend të ashensorëve. Sipas NICE, punëtorët të cilët janë më aktivë, kanë më pak probleme shëndetësore, më rrallë e shfrytëzojnë pushimin mjekësor dhe kanë më pak aksidente në punë.


Main menu 2