Jump to Navigation

Depresioni dhe stresi në punë

Sipas një studimi, një e gjashta e rasteve me depresion është pasojë e stresit në vendin e punës, ndërsa femrat përjetojnë më shumë stres në punë sesa meshkujt. Studimi është i bazuar në të dhënat e marra nga anketimi i 1.100 punëtorëve australianë. Kushtet stresuese janë definuar si kombinim i kërkesave të mëdha në punë dhe mundësive të vogla për të kontrolluar mënyrën me të cilët ato kërkojnë të plotësohen. Të dhënat kanë treguar se përmirësimi i kontrollimit të punës, kategorizimin e kërkesave dhe mbështetjen më të mirë nga drejtuesit dhe vetë punëtorët ndaj njëri-tjetrit, do të ketë ndikim më të mirë në zvogëlimin e këtij stresi i cili ndikon në shfaqjen e depresionit.


Main menu 2