Jump to Navigation

Ushqimi me Gji: Metoda e Amenorresë

Laktacionale (MAL) Trupit i duhet kohë pas lindjes për të filluar ovulimin dhe menstruimin. Kohëzgjatja varet nëse e ushqeni fëmijën tuaj me gji apo jo; zgjat më shumë për gratë që i ushqejnë fëmijët me gji sesa për gratë që nuk e bëjnë këtë. MAL është një metodë natyrale e kontrollit të lindjes e aprovuar së fundmi dhe ndihmon parandalimin e shtatzënisë në gratë që ushqejnë fëmijët me gji. Për përdorimin e suksesshëm të MAL-it gruaja duhet të jetë e aftë për të dhënë gji në mënyrë të plotë ose gati të plotë,* por nuk duhet të ketë rifilluar menstruimin dhe fëmija duhet të jetë më pak se 6 muaj. Kur përdoret siç duhet MAL ka një raport dështimi 2% në 6 muajt e parë pas lindjes.


Main menu 2