Jump to Navigation

Sindromi Klinefelerit

Citogjentikisht është definuar si sindrom me kariotip me dy ose me shumë X kromozome ose me një ose me shume Y kromozome.
Pasqyra klinike: rritja enorme e fëmijës të gjinisë mashkullore, gjinekomastia, atrofia e testiseve, mungesë të spermatogjenezës për shkak të hipoplazisë së qelizave te Lejdigut, infertilitet si pasojë e hipersekretimit të

FSH, pra hipogonadizmi hipergonadotrop. Te një numër i këtyre të sëmurëe ekziston prapambeturia mendore.
Me testosteron më tepër arrihet efekt psikologjik, vjen deri te normalizimi i veçorive seksuale sekondare, ndersa testiset mbesin të pazhvilluara. Steriliteti është i përhershëm.Main menu 2