Jump to Navigation

Antiinflamatoret

Nuk shërojnë nga sëmundjet as parandalojnë përkeqësimin e gjendjes së fëmijës në rast rrufe, dhimbje fyti, kolle, etj. Në veçanti nuk duhet përdorur asnjëherë aspirina tek fëmijët, përveç atyre rasteve që përshkruhet nga pediatri: mund të shkaktojë kompilikacione tek mëlçia apo edhe truri.Main menu 2