Jump to Navigation

stetoskopi.com mobile

Mobile

Te nderuar qe nga fillet e faqes stetoskopi.com ne kemi pasur me mijëra vizita nga pajisjet mobile si iPhone, Samsung, BlackBerry, Nokia e tjerë, dhe ne nuk kemi pasur asnjë modul për t’ju mundësuar vizita me te thjeshta ne pajisjet mobile te cilat kanë ekran me te vogël, hapja e një faqe komplet gjithashtu kërkon edhe trafik me te madh te dhënave dhe ne prandaj e kemi thjeshtuar atë për versionin mobile.

Tash e tutje do te shkaktohet me pak trafik sepse është thjeshtuar dhe do te jete shume me e lehte qe te vizitohet dhe nëse përdorni plane tarifore me pagese si EDGE ose 3G do t’ju shkaktoj trafik me pakë dhe do te hapet shume me shpejte.

Me këtë hap kemi menduar qe informacionet qe ju kërkoni ti keni me lehte ne dispozicionin tuaj.

Ju urojmë një vit të mbarë!Main menu 2