Jump to Navigation

Nderhyrja kirurgjikale - Kanceri Colorectal

Nderhyrjet kirurgjikale mund te ndahen ne kurative, paliative, bypass, diverzion fekal apo hap e mbyll.
Trajtimi kurativ kirurgjikal mund te behet nese eshte lokalizuar tumorri.

- Kanceri i hershem i zhvilluar brenda nje polipi mund te kurohet duke e hequr polipin (polypectomi) ne momentin e colonoskopise.
- Ne kancerin e colonit, tumoret me te avancuar kerkojne heqje kirurgjikale te seksionit te colonit me tumor me marzhe te mjaftueshem dhe nje rezeksion radical ne bllok te mezentery dhe limfonodujve per reduktimin e colestomise. Nese eshte e mundur pjeset e mbetura te colonit anastomosed se bashku per rregullimin e funksionit te colonit. Kur kjo nuk eshte e mundur hapet nje stoma.

- Kirurgjia kurative ne cancerin rectal perfshin excizion total mezorectal (rezeksion I anteriorit te poshtem) ose excizion abdominoperineal.
Ne rast te metastazave te shumta rezeksioni paliativ (jo kurativ) i tumorit primar mund te behet me qelkim reduktimin e metejshem te morbiditetit shkaktuar nga hemoragjia, invazioni dhe efekti I tij katabolik. Heqja kirurgjikale e metastazave te izoluara te melcise sidoqofte mund te jete kurative ne disa paciente; kemioterapia e permiresuar ka rritur numrin e pacienteve qe iu ofroet heqje kirurgjikale e metastazave te izoluara te mëlcisë.

Nese tumori i depertuar ne strukturat vitale fqinje te cilat e bejne rezeksionin teknikisht te veshtire kirurget preferojne bypass-in e tumorit (ileotransverse bypass) ose nje diversion fekal nepermjet nje stome.

Rasti me i keq eshte ai hap dhe mbyll, kur kirurget gjejne tumor te pa rezektueshem dhe perfshirje te zorres se holle; cdo procedure shtese do te demtonte me shume se sa do permiresonte jeten e pacientit.

Kolestomia me ndihmen e laparoskopise eshte nje teknike me nderhyrje minimale qe mund te reduktoje masen e incizionit e mund te ule dhimbjen pas operacionit.
Si dhe me cdo procedure tjeter kirurgjikale, kirurgjia colorectale mund te rezultoje ne komplikacione qe perfshijne:

- Infeksion i plages (fistula, absces, peritonit)
- Hemorragji me ose pa formim hematomash
- Adezion qe cojne ne shkaterrimin e zorreve.
- Demtim i organeve fqinje, kryesisht te zorreve te holla, ureterit, fshikezes se urines apo melci.
- Komplikacione kardiorespiratore si infarkt, pneumoni, aritmi, embolizem pulmonar etj.
Marre nga: Endrit SHEHI
DISERTACION - ALTERNATIVAT KIRURGJIKALE NE CANCERIN COLORECTAL, 2010Main menu 2