Jump to Navigation

Faktoret dietetik: Kalciumi, vitaminat e mikronutrientet

Disa studime prospektive kane sugjeruar se rritja e konsumit te kalciumit oral mund te mbroje nga polipet. Mekanizmi me te cilin suplementet e kalciumit mendohen se reduktojne riskun e kancerit te kolonit jane te dyanshme. Se pari kalciumi mund te lidhe bilen dhe acidet yndyrore te feceve ne komplekse te patretshem qe mund te demtojne me pak mukozen e kolonit dhe se dyti ato ndikojne ne menyre direkte ne qelizat e shtreses se mukozes dhe ulin aftesite e tyre proliferuese drejt nje niveli qelizor.

Eshte gjetur qe disa vitamina kane efekte mbrojtese mbi kancerin. Vitamina A,C,E jane vertetuar qe kane efekt antioksidant. Megjithate studimet ne kete drejtim shpesh kane mbetur me perfundime zhgenjyese ose kundershtuese.

Ne nje studim te realizuar mbi femra post menopauze eshte vene re nje lidhje qe ekziston midis hekurit qe meret permes dietes dhe riskut te rritur per kancerin e kolonit proksimal,sidomos e lidhur kjo me konsumimin e alkoolit ku marja e zinkut dietik ul riskun e kancerit te kolonit proksimal dhe distal.
- Popullatat me risk te larte
- Faktoret gjenetike
- Polipoza familjare

Eshte nje patollogji e cila transmetohet ne menyre dominante acetozomale karakterizohet nga prezenca e panumert e polipeve adenomatoz ne colon e rektum. Prezenca ne te njejten kohe e polipeve adenomatoz ne colo-rektum, e osteomave, tu.desmoid dhe cisteve epidermoid ploteson kuadrin e sindromes Gardner. Ndersa prezenca e polipeve adenomatoz ne colo-rektum njekohesisht me tumorin. Te sistemit nervor Central (medulloblastomat ose glioblastomat) konfiguron sindromin Turcot

Duke qene se kjo patollogji e patrajtuar con ne pothuaj 100% te rasteve te malinjizimit, merr rendesi te vecante diagnostikimi dhe trajtimi i saj.
Keshtu per format difuze rekomandohet procto-colektomia totale. Colektomia subtotale me iteo-rektoanastomoze e kombinuar me heqjen endoskopike te polipeve rektale rekomandohet ne rastet kur polipet rektale jane te pakta ne numer.
- Sindromi Gardner (i pershkruar me siper)
- Sindromi Peutz – Jaghers

Sindroma Peutz-Jeghers eshte sindroma e dyte me e shpeshte hemartomatoze, transmetohet ne menyre autozomale dominante me penetrance variabel. Alteracionet gjenetike ne gjenet LKB1/STK jane pergjegjese per rreth 50% te rasteve me sindomen Peutz- Jeghers. Sindoma lidhet me pranine e polipet hemartomatoze ne traktin gastrointestinal dhe depozitime melanine kutane. Lokalizimi me i shpeshte i polipeve Peutz-Jeghers ishte ne traktin e siperm gastrointestinal, specifikisht ne jejunumin e siperm. Nje nga tiparet karakteristike eshte depozitimi i melanines e cila shihet me shpesh ne regjionin perioral ose mukoza bukale por qe mund te ndodhe gjithashtu ne regjionin gjenital dhe ne duart e kembet. Ndersa pjesa me e madhe e pacienteve qendrojne asimptomatike, disa mund te paraqiten me dhimbje abdominale si pasoje e obstruksionit ose pasoje e intuscepsionit te polipit dhe hemorragji te tjera gastrointestinale. Pacientet me sindromen Peutz-Jeghers kane nje risk te moderuar prej 2- 3% per te zhvilluar patologji malinje gastrointestinale.Main menu 2