Jump to Navigation

Agobiopsia testikular (TEFNA, TESA)

Bëhet fjalë për përdorimin ages për prelievin e spermatozoidëve prej testikujve, teknikë e cila kryhet në rastet e një azoospermie bllokuese.
 
Teknika parashikon shpimin me gjilpërë tek testikujt nëpërmjet rrugës trans –skrotale: nëpërmjet ages së futur thithen spermatozoidët, të cilët mund të përdoren më pas për proçedurën e fekondimit të asistuar (ICSI). Ndëryhyrja kryhet me anestezi të përgjithshme ose lokale. Spermatozoidët, edhe pse të mbledhur në mënyrë të vështirë, janë në atë sasi që të na lejojnë kriokonservim.


Main menu 2