Jump to Navigation

Inseminimi Artificial (IUI)

Kjo është një teknikë e thjeshtë, që konsiston në vendosjen e spermatozoidëve në mitër në fazën e ovulacionit tek gruaja, me qëllim që të rrisë mundësinë për tu fekonduar.
 
Inseminimi artificial kryhet në një sërë patologjish në thelb të lehta dhe për rrjedhojë të pamjamtueshme për të justifikuar mungesën e fekondimit. Për ta praktikuar me sukses është e nevojshme që të paktën një prej kanaleve të mos jetë i bllokuar dhe kohëzgjatja e sterilitetit të mos jetë e tepërt.
 
Edhe pse është e mundur të realizohet një inseminimi në ciklin natyral, për të rritur mundësitë e suksesit, zakonisht kryhet stimulimi i lehtë i vezoreve, për të garantuar një maturim të paktën të 1, 2, edhe 3 folikulave. Për këtë arsye trajtimi monitorohet nëpërmjet mundësisë së suksesit të kësaj teknike rreth 15-20% për çdo tentativë. Mbasi realizohet shtatzania, mundësia për një shtatzani të shumëfishtë është 15%.
 
Ditën e ovulimit, 1 apo 2 ore përpara inseminimit, dorëzohet në laborator kampioni i spermës që përpunohet për të rikuperuar spermatozoidët e lëvizshëm e të përqëndruar në një vëllim të reduktuar. Në vazhdim nëpërmjet një tubi, spermatozoidët depozitohen direkt në mitër duke iu evituar atyre në këtë mënyrë, rrugëtimin e gjatë që duhet për të realizuar në  mënyrë natyrale fekondimin, nga vagina për tek kanalet, vëndi në të cilin kryhet fekondimi ovul-spermatozoidë. Proçesi nuk është i dhimbshëm dhe përfundon brënda pak minutave. Pacientja mund të largohet menjëherë mbas inseminimit. Për të shtuar probabilitetin e suksesit, duhet të marrë progesteron të paktën deri në testin e shtatzanisë. Në rast se testi del pozitiv, marrja e progesteronëve duhet të vazhdojë.
 
Për të realizuar një inseminim duhet të vendosen të paktën 2-3 milionë spermatozoidë me lëvizshmëri progresive. Gjithsesi, nëse mbas 3-4 cikleve nuk përftohet shtatzania, mundësitë për ta përfituar nëpërmjet kësaj mënyrë, statistikisht ulen dhe këshillohet fekondimi in vintro. 
 
Teknikat të cilat parashikojnë marrjen e ovulave dhe një inseminim “in vitro “


Main menu 2