Jump to Navigation

PSS

Janë përgjigjet e përfituara në palcën e kurrizit dhe në regjonet celebrale parietale, prej stimujve elektrik të nervave periferik të cilat përçojnë një mesazh të tipit sensitiv.
 
PSS përfitohen duke stimuluar një nerv periferik (zakonisht nervin qëndror në puls dhe atë tibial në kavilje) dhe regjistrohen valët e përftuara në sistemin qëndror dhe në palcën e kurrizit.
 
Analiza e PSS prania e tyre, amplituda e përgjigjes, koha e shfaqjes së valëve prej stimulit periferik, na lejojnë të vlerësojmë integritetin e rrugëve qëndrore në shumë sëmundje neurologjike ( mielopati kompresive nga hernie diskale apo dëmtimit të nervit, mieliti, skleroza multipla dhe sëmundje degjeneruese të sistemit nervor qëndror).
 
Si elektromiografia/elektroneurografia dhe PSS janë metoda jo invazive, pak të bezdisshme, absolutisht të apikueshme tek të gjithë pacientët; përdoren elektroda sipërfaqeje dhe age një përdorimshme; nuk injektohet asnjë substancë dhe fuqia e rrymës për përvetësimin e përgjigjeve është fare pak e perceptueshme. Analiza e sinjaleve kryhet automatikisht nga kompjuteri dhe përgjigjet e analizave neurofiziologjike në përgjithësi i dorëzohen pacientit mbas përfundimit të ekzaminimit.


Main menu 2