Jump to Navigation

EMG

Analizohen potencialet të cilat gjenerohen për shkak të traktimit të fibrave muskulare. Përdoret një elktrodë për regjistrimin me gjilpërë, me një diametër të vogël, steril dhe një përdorimësh i cili futet në muskuj për të bërë ezaminimin për të gjithë kohën e nevojshme. Teknika e përdorur është minimalisht invazive dhe pak e dhimbshme. Vlerësohet  aktiviteti elektrik i gjeneruar prej gjipërës, aktiviteti qetësues, morfologjia e potencialit të Njësisë motorike të aktivizuar prej një kontraktimi të lehtë të muskulit, si dhe rekrutimi i njësisë motorike në një sforcim maksimal.


Main menu 2