Jump to Navigation

Double / Tiple Test

Frekuenca e pjesëmarrjes së keqformimeve të lindura të vogla ose minor, keqformime këto të cilat nuk lënë pasoja në kualitetin e jetës, sillet në rreth 2%. Një pjesë e këtyre keqformimeve-anomalive mund të zbulohet me anë të diagnostikës ultrasonografike, kur për zbulimin e tyre enkas kërkohet. Mundësitë e tjera në zbulimin e anomalive të lindura fetale, janë këshillimorja për gjenetikë, testi double dhe triple, biopsia e vileve koriale, punksioni-marrja e lëngut amnial (amniocenteza).
Triple test-i mundëson krahasimin e disa parametrave në gjakun e shtatzënave ( alfa fetoprotein, ?-hCG i estriol ) dhe mosha e tyre, me lakoret standarde, duke analizuar dhe vlerësuar rrezikun individual për lindje të fëmijës me Syndromin Down (Trisomia 21 ose mongolizmi). Varianti i double test-it përfshijnë alfa fetoproteina dhe free hCG.

Triple test-i kryhet në mesë të javës së 15 dhe 18. të shtatzënisë, ndërsa double testi mund të bëhet që nga java e 12-të e shtatzënisë.

Nëse bëhet vlerësimi i rrezikut për trisomitë, vetëm në bazë të vjetërsisë-moshës së shtatzënës, (> 35 vjet) duke propozuar punksionin e lëngut amanial për analizë kromozomale, diagnostikohen vetëm rreth 30% te të gjitha trisomive. Në kombinim me triple test-in, arrihet të zbulohen në rreth 60% te fetuseve me trisomi 21. Ndjeshmëria e triple test-it për ?rregullimet kromozomale është pakë e vogël dhe sillet në rreth 50%. Double test-i në javën e 12-të të shtatzënisë është edhe më i ndjeshëm se triple test-i, dhe me këtë test arrihet të zbulohen rreth 70% të fëmijëve me sëmundje trashëguese, dhe me rezultatet rreth 5% fals pozitive. Në rast se double test-i kombinohet edhe me përcaktimin e proteinës që quhet PAP1, atëherë saktësia e testit ngritët në 75%. Për këtë shkak përparësi i epët double test-it. Duhet të theksohet se vlerësimi i rrezikut i paraqitjes së trisomisë në bazë të vjetërsisë së moshës dhe doble / trille test-it, na jep vetëm vlerësimin e rrezikut individual.

Double / triple test-i negativ për fat të keq, nuk garanton se fëmija juaj është i shëndosh, dhe ende mbetet pa u zbuluar 1 rast i trisomisë në 1.000 teste të kryera. Në rastet e rezultateve të dyshimta të testit, nëse është edhe rreziku individual i trisomomisë 1 :200, propozohet të bëhet edhe këshillimi gjenetik dhe të ndërmerren metoda invazive të diagnostikës perinatale. Vet markerët-shënjuesit hormonal (double / triple test-it) nuk janë shumë të ndjeshëm në zbulimin e sëmundjeve trashëguese, dhe gjithnjë duhet të bëhet së bashku me diagnostiken ultrasonografike. Gabimet më të mëdha bëhen te shtatzënat më vjetra se 35 vjet. Në këtë moshë të jetës, niveli i AFP-së, natyrshëm është i ulur, ndërsa niveli i beta hCG-së së lirë, është e rritur, për ?ka double test-i më së shpeshti është pozitiv. Për të njëjtin shkak, edhe pse këto teste janë të dobishme për të gjitha shtatzënat, pas moshës 35 vje?are, nuk janë shumë me vlerë.Main menu 2