Jump to Navigation

Kolesteroli ndryshon me stinët

Nivelet e kolesterolit ndryshojnë me stinët. Është ky rezultati i arritur nga një kërkim i kryer nga universiteti amerikan mbi 517 persona të shëndetshëm. Doli si përfundim se nivelet e kolesterolit ishin më të mëdha në vjeshtë dhe në dimër dhe më të ulëta në pranverë dhe verë. Nuk dihet mirë se cilët janë mekanizmat që çojnë në këtë rezultat. Matjet tregonin që vlerat më të mëdha për meshkujt janë në dhjetor, kurse për femrat në janar. Disa nga këto ndryshime mund të përshkruheshin me variacionet që pëson plazma në stinët e ndryshme. U zbulua edhe se nuk kishte lidhje me dietën që përdoret në stinët e ndryshme.


Main menu 2