Jump to Navigation

Çamçakëzët, armiqtë e dhëmbëve

Reklamat e çamçakëzëve, që shohim përditë në televizion, duket se na e kanë mbushur mendjen se ata mbrojnë dhëmbët nga kavitetet. Por mesazhin e këtyre reklamave e kundërshtojnë ashpër stomatologët, të cilët mendojnë se çamçakëzi është armiku numër një kundër i dhëmbëve.

Çamçakëzi rrëzon mbushjet e dhëmballëve dhe nuk është i këshillueshëm. Sipas tyre, çamçakëzi dëmton edhe smaltin, që, siç dihet, është shtresa mbrojtëse e dhëmbëve.Main menu 2