Jump to Navigation

Konsulta e Okulistit dhe e mjekut ORL

Në kuadër të një vlerësimi të plotë klinik të pacientit që paraqitet për Checkup të përgjithshëm, rekomandohet edhe vlerësimi i funksionit të të parit, të dëgjuarit apo edhe të ekuilibrit. Këto konsulta rekomandohen në të gjitha moshat, veçanërisht tek fëmijët përpara fillimit të shkollës, e në vazhdimësi cdo vit.

Kategori të riskura janë edhe personat që qëndrojnë me orare të zgjatura para ekraneve të kompjuterit apo edhe ata që ekspozohen ndaj zhurmave me intensitet të lartë.Main menu 2