Jump to Navigation

Stress Test – Prova Ushtimore

Është një ekzaminim, jo invaziv që pasqyron në mënyrë indirekte fluksin e gjakut arterial në zemër gjatë ushtrimeve fizike, sforcimeve apo stresit në përgjithësi. Është ekzaminim që kërkohet nga mjeku për të vlerësuar apo përjashtuar patologjitë e enëve koronare.

Rekomandohet kur pacienti ka ankesa si dhimbje gjoksi, kur ka ndryshime në EKG apo edhe në kuadër të një vlerësimi më të plotë klinik.Main menu 2