Jump to Navigation

Uroflow

Uroflow është një ekzaminim që përcakton shpejtësinë e rrjedhjes së urinës gjatë urinimit. Është një ekzaminim që kërkohet tek meshkujt për të përcaktuar shkaqet e moszbrasjes së mirë të fshikëzës së urinës si psh; pengesat intravezikale, urinimi i ngadaltë apo fenomeneve dizurike. Prandaj është një ekzaminim shumë i rëndësishëm diagnostikues në kuadër të Checkup-it të përgjithshëm të meshkujve.


Main menu 2