Jump to Navigation

Kreatinemia

Kreatinina është një produkt i degradimit të kreatinës, substancë kjo e ndodhur në qelizat muskulare. Pothuajse e gjithë sasia e kreatininës eliminohet në veshka. Prandaj ky ekzaminim është tregues i përshtatshëm për funksionin e veshkave.

Por niveli i saj varet edhe nga masa muskulore e njeriut. Pra, pritet që tek meshkujt, ky nivel të jetë më i lartë se sa tek femrat dhe fëmijët.Main menu 2