Jump to Navigation

ESR - Eritrosedimenti

Eritrosedimenti (ESR) është një ekzaminim që shpreh shkallën e inflamacionit në trupin e njeriut.

Ai mat shpejtësinë e lëvizjes së eritrociteve në një tub vertikal. Kur kemi inflamacion, rritet përqëndrimi i proteinave specifike si fibrinogjeni, imunoglobulinat, duke bërë kështu rënien më të shpejtë të eritrociteve, pra rritjen e eritrosedimentit. Eritrosedimenti rritet në situata të ndryshme si infeksionet, sëmundjet autoimune apo ato malinje.Main menu 2