Jump to Navigation

A përdoren ende metalet e rënda si përbërës të vaksinave?

Jo. Tiomersali që përmban metalin e rëndë të zhivës është përdorur përpara në vaksina si mjet konservimi. Që prej vitit 2000 në aksionet e vaksinimit falas nuk përdoret më, pra, nuk ka arsye për tu shqetësuar.
Meqë ra fjala: kush dëshiron të mënjanojë zhivën, duhet të bëj veçanërisht kujdes me dhëmbët e vet dhe të mos përdorë mbushje amalgami.


Main menu 2