Jump to Navigation

A duhet ta vaksinoni fëmijën tuaj edhe pse e ushqeni ende me gji?

Ushqimi me gji është shumë i rëndësishëm për fëjmijën tuaj. Ushqimi me gji mund të reduktojë infeksionet e zorrëve, por nuk e mbron fëmijën tuaj nga sëmundjet e rrezikshme infektive. Një mbrojtje të besueshme nga „infeksionet e fëmijëve“ trupi e ka vetëm atëherë, kur antitrupat gjenden në sasi të mjaftueshme. Dhe antitrupat formohen vetëm përmes vaksinimit ose gjatë kalimit të sëmundjes nga fëmija. Ushqimi me gji nuk e zëvendëson pra, vaksinën.


Main menu 2