Jump to Navigation

Acetil KoA

Burimet kryesore te kësaj njësie me dy atome tekarbonit te akti vizuar jane dekarboksilimi oksidues i acidit piruvik dhe B-oksidimi i acideve lyrore. Destinacioni i acetil KoA, është mjaft i përcaktuar. Njësia acetil mund te pësojë një oksidim te plote, nëpërmjet ciklit te acidit citrik, deri ne CO2, ose mund te formoje 3-hidroksi-3- metil-glutaril KoA.

Tek sisorët, acetil KoA, nuk mund te transformohet ne acid piruvik, për pasoje, sisorët nuk janë ne gjendje te transformojnë lyrat ne karbohidrate.Main menu 2