Jump to Navigation

Akusina

Termi auksine është përdorur fillimisht nga Vent, i cili në vitin 1926 zbuloi disa komponime të paidentifikuara që shkaktonin përkuljen e koleoptileve të tërshërës në drejtim të dritës. Komponimi që gjeti Vent ishte i bollshëm, veçanërisht në majat e koleoptilit. Figura 6-l tregon se si ai tregoi ekzistencën e saj. Auksina e Ventit tani njihet si AIA (acidi indolacetik).

Disa ekspertë besojnë që AIA paraqet vetëm hormonin e vërtetë auksine. Megjithatë janë bërë disa demonstrime të rastit që bimët përmbajnë komponime të tjera që mund te shkaktojnë shumë sjellje të njëjta si AIA dhe ndoshta mund të konsiderohen si auksine.

Një tjetër është acidi fenilacetik i cili është i përhapur midis bimëve dhe shpesh është më me tepri se AIA, megjithëse është më pak aktiv.
Tre komponime shtesë të gjetura në shumë bimë kanë aktivitet si auksina, sepse ato janë të kthyeshme në AIA. Këtu përfshihen indol etanoli, indol acetaldehidi dhe indolacetonitriti. Ato janë të oksiduara në AIA nga enzima të ndryshme.Main menu 2