Jump to Navigation

Lobelina

Lobelina është alkaloid i cili gjendet në farat e bimës Lobelia inflata. Në mjekësi përdoret për stimulimin e sistemit respirativ të trurit qendror. Ky alkaloid është kardiostimulator shumë i mirë.


Main menu 2