Jump to Navigation

Morfina

Morfina bën pjesë në grupin e morfinave, që gjenden në opium. Opiumi është lëng qumështor i përqendruar, që e prodhojnë lloje të ndryshme të hashashit (Papaver somniferum), ku janë të pranishme disa alkaloide. Numri i alkaloidëve i pranishëm në opium është shumë i madh. Sot janë izoluar dhe u është përcaktuar struktura e më tepër se njëzet alkalideve.

Morfina ka qenë alkaloidi i parë i izoluar nga opiumi, madje që në vitin 1803, që do të thotë se ka histori të hershme të përdorimit. Morfina u izolua mjaftë vonë nga M. Gatërs, në vitin 1952
Papaverina përdoret në mjekësi kundër shtangimit të muskujve. Rezerpina përdoret mjet për uljen e tensionit të gjakut, për qetësim nervor dhe për shërimin e sëmundjeve mentale.Main menu 2