Jump to Navigation

Proteinat në trupin e njeriut

Proteinat në trupin e njeriut Nevojat ditore varen nga pesha : llogaritet 0.8-0.9 gr për 1 kilogram të peshës në ditë, me ndryshime në bazë të rëndësisë së aktivitetit muskulor. Për bodybuilding nevojat janë mesatarisht 1.5-2gr për kilogram,në ditë:
Pesha juaj  - Proteina gjatë ditës (faktori 1.8 g/kg/ditë
45kg - 81 gr në ditë
50kg - 90 gr në ditë
55 kg - 99 gr në ditë
60 kg - 108 gr në ditë
65 kg - 117 gr në ditë
70 kg - 126 gr në ditë
75 kg - 135 gr në ditë
80 kg - 144 gr në ditë
85 kg - 153 gr në ditë
90 kg - 162 gr në ditë

Nevoja për proteina ndryshon sipas: moshës, gjinisë, (gratë kanë më pak nevojë pasi që masa e tyre muskulore është më e vogël).Këto nevoja ditore plotësohen duke konsumuar dy ose tri here në ditë ushqim me origjinë kafshësh ose bimësh të pasur me proteinë.
Ekzistojnë më tepër se 10000 proteina Proteinat me prejardhje bimore:Këto proteina janë prezentë në bishtaja (soja, qiqër etj.). Proteinat me origjinë bimore nuk kanë të gjitha aminoacidet esenciale (përveç sojës). Proteinat me prejardhje nga kafshët: Këto përmbajnë të gjitha aminoacidet e domosdoshme, dhe i gjejmë në mish, peshq, vezë dhe prodhime qumështi. Proteinat me prejardhje nga kafshët duhet të  konsumohen çdo ditë për të plotësuar nevojat me aminoacide të domosdoshme. Proteinat "e nxjerrura": vinë nga vezët dhe nga soja, këto janë burimet e amino-acideve të kualitetit më të mirë.

yndyrë),eventualisht me qumësht nga soja, lëng portokalli(lëshon një sekrecion që është i dobishëm për tretjen e proteinave nga organizmi (por të shmanget marrja në mbrëmje).Nga 1.8 deri në 2 g proteine për kilogram të peshës trupore të ndarë në 4-5 ngrënie. Kujdes, shumë Vhey të shitur në treg përmbajnë më tepër përbërës (aminoacide, glutaminë, kreatinë etj), lexoni mirë përbërjen që të evitoni mbidozimin.

Lidhja mes dy aminoacideve quhet lidhje peptide. Një zinxhir aminoacidesh të lidhur me lidhje peptide quhet polipeptid dhe shumë polipeptide përbëjnë një proteinë.Main menu 2