Jump to Navigation

Uji (H2O)

Si komponim më i thjeshtë joorganik që hyn në përbërjen e qelizës me sasinë më të madhe është uji, 66% të trupit të njeriut përbëhen nga UJI.
UJI në qelizë gjendet në dy forma: i lidhur dhe i lirë. Rolet e ujit të lidhur janë shumë të mëdha. Edhe pse merr pjesë në 4-5% ka rëndësi shumë të madhe pasi e pengon fundërrimin e koloideve, nuk i tret
kripërat.

Uji i lirë është i prezantuar me 95-96%, roli i tij është shumë i madh: si tretës, pastaj ka rol në mënjanimin e materieve të dëmshme dhe mbron qelizën nga temperatura e lartë.Main menu 2