Jump to Navigation

Lëndimet e shpretkës

Shpretka është organ i cili më së shpeshti preket nga traumat topitëse  abdominale. Lëndimet e shpretkës mund të dyshohen kur kemi thyerje të brinjës sëIX – X të anës së majtë, kur kemi ndjeshmëri në kuadrantin e sipërm të majtë të abdomenit dhe kur lajmërohet tahikardia për shkak të gjakderdhjeve të mëdha, poashtu lajmërohet edhe hipotensioni pasi lëndimet traumatike të shpretkës janë të përcjellura me gjakderdhje të mëdha.

Shenjat peritoneale siç janë ndjeshmëria she dhembja mund të shtyhen përderisa gjaku të shaktojë irritimin lokal të peritoneumit.

Mjekimi:
laceracionet e vogla duhet të observohen në spital pa riparime. Laceracionet e mëdha zakonisht trajtohen nëlpërmjet splenektomisë.Main menu 2