Jump to Navigation

Trombocitet

Trombociti ose shumës trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qeliza në formë të pllakës, për nga madhësija janë shumë më të vogla se eritrocitet, madhësija e tyre përmban diku rreth 4,5 mikrometër. Luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik, pra në koagulimin e gjakut, gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes (Hemoztasë). P.sh. gjatë prerjes, trombocitët e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakëderdhja. Numri i përgjithshëm i trombocitëve në gjak përmban diku 150.000 -380.000/µl.

Trombocitët prodhohen në organet: shpënetkë, mëlçi dhe mushkëri. Trombocitët jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë. Nëse një trombocit jeton më pak se sa është dashur të jetonte atëher këtë e quajmë splenomegali apo dhe zmadhim i shpënetkës. Kurse me largimin e shpënetkës splenektomi nga organizmi i njeriut, ndodh e kundërta, pra zmadhohet numri i trombocitëve.Main menu 2