Jump to Navigation

Karakteristikat e Tingullit

Ndryshe nga drita që mund të përqohet edhe permes një vakumi (P.Sh permës hapsirës se jashtme) përqimi i tingullit kërkon pranin e një mjedisi elastik. Nga ana tjetër mjedisi shperhapët shumë më ngadal se drita. Shpejtësia e shperhapjës së tingullit nepër një mjedis është e pa ndryshushme. Nga ana tjetër ajo është më e madhe në mjedise të ngurta se sa në të gazeta, ku përfshihet edhe ajri. Tingulli formohët si rezultat i ndryshimeve valore te trisnisë së ajrit. Tingulli i ka dy karakteristika fizike që janë frekuenca dhe ampituda.

Amplitudat e larta
Në nivele të larta tingujt, fibrave nervore të cilat kane karakteristike frekuencat nuk përputhen saktësisht me stimujve qe vazhdojë të përgjigjen, për shkak të levizjes se shkaktuar në zona më të mëdha të membranës basilar nga tingujt me zë të lartë. Teoria e kohes mund ta ndihmoj sqarimi se si ne ruajme kete diskriminim. Edhe kur një grup më i madh i fijeve nervore janë të gjitha të liruese, aty ka nje nje periode te ketyre lirimeve qe korrespondon me perdiodicitet te stimulit.

Frekuencat e larta
Neuronet kanë një frekuencë maksimale te qitjes e cila bie brenda gamës së frekuencave qe ne mund te degjojme. Ne menyre qe te jete e plote, normal e teorise duhet disi te tentoje te shpjegoj se si ne dallojme pitch permbi normen e lirimit maksimal te tingujve. Teoria bresher, ne te cilen grupet e neuroneve bashkepunojne per modelin e perkohshem te kodit, eshte nje perpjekje per te bere teorin e kohes me te plote, por ka ende frekuenca shume te larta per te pare ndonje sinkron ne shkarkimet nervore auditor. Hulumtimet bashkëkohore sugjeron se perceptimi i katran varet nga të dyja vendet dhe modelet e shkarkimet neuron. Teoria vend mund të jetë dominuese për frekuenca të larta.Main menu 2