Jump to Navigation

RIEMSER Arzneimittel AG

RIEMSER Arzneimittel AG eshte nje nga kompanite prodhuese farmaceutike me te medha te Gjermanise Lindore.
RIEMSER Arzneimittel AG ka filalet e saj edhe ne Saarland, Baden-Württemberg dhe Saksoni, ka mbi  600 te punesuar ne vende te ndryshme.
RIEMSER Arzneimittel AG eksporton ne me shume se 72 vende, duke perfshire Kinen, Rusine dhe U.S.A.
RIEMSER AG eshte e fokusuar ne onkologji dhe dermatologji sikunder dhe ne produktet dentare dhe antiinfektive.


Main menu 2