Jump to Navigation

Folkodina

Indikacionet: Koll i thatë ose që shkakton dhembje.
Vërejtje të posaçme: Në të sëmurët astmatik; rezervën respiratore të zvogëluar.
Kundërindikacionet: Depresion respirator akut; shtypje intrakraniale e ngritur; çrregullimet hepatike; në gjendjet ku duhet mënjanuar inhibimin e peristaltikës; kolitin ulcerativ akut; koliti që shoqëron përdoriminet e antibiotikëve; fëmijët nën 1 vjeç.
Dozimi: 5-10 mg 3-4 herë në ditë; fëmijët 5-12 vjeç marrin (jo përgjithësisht ) 2.5-5 mg.
Format farmaceutike dhe dozat: Kapsulla: 10 mg Shurup: 5mg/5mL, 4mg/5mL


Main menu 2