Jump to Navigation

Hidroksidi i Aluminit dhe Magnezit

Indikacionet: Dispepsia, hiperfosfatemia
Kundërindikacionet:Hipofosfatemia, tejndjeshmëri ndaj përbërësve të barit.
Vërejtje të posaçme:Hipofosfatemia mund të shfaqet në përdorim të zgjatur ose doza të larta; te pacientët me uremi, intoksikim alumini dhe osteomalaci; të përdoret me kujdes të veçantë te pacientët me sëmundje kongjestive të zemrës; insuficiencë renale, edema, cirrozë hepatike dhe në pacientët që kanë përjetuar gjakderrdhje gastrointestinale.
Dozimi: Të përtypen një ose dy tableta (500-1800 mg), 4 herë në ditë; më së miri me ushqim ose 20 minuta pas tij.
Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 500 mg+ 500 mg.


Main menu 2