Jump to Navigation

Metodat e mbrojtjës ndaj shtatzënisë

Sot përdorën shumë metoda për mbrojtje, një pjesë e tyre ndyshojnë shumë në përdorim. Ca metoda mund të praktikohën mirë në kombinim me ca të tjera, në këtë mënyrë rritët sigurija e metodave.
Këto të gjitha, si më posht të theksuara, metoda të mbrojtjes nuk janë për të gjitha femrat (gratë) apo për të tëra situatat të përshtatshme, nuk janë të gjitha efikase (Indexi-Pearl-it i lartë dhe i ulët). Gjithëashtu për ju mundë të preferohën vetëm ca metoda të veçanta të cilat janë shumë të sigurta në përdorim, mjeku i juaj do të gjejë sëbashku me ju metodën e përshtatshme për ju.

Metodat e mbrojtjës
Metodat e mbrojtjës hormonale
Pilet (hapat), Mikropilet (pilet e kombinuara me ostrogen dhe gestrogen)
• Preparate të një-dhe dyfazëshe
Preparate vetëm me gestagen-a
• Minipile
• Injekciona tre-mujore
• Implantate
• Injekcione- hormonale
Shpiralja (Intrauterinëpesari)
• Shpiralja-hormonale
• Shpiralja nga bakuri
Metodat e barrierës
• Kondomat (Parizerat, Prezervativ)
• Femidomët
• Diafragma dhe Portikësulat
Metodat kimike (mbyetja e shpermiave me preparate, shpermicide)
• Formë lapsi që vihët në Vagin, shpuzore, copa të vogla, kreme, gel
Metodat e pasigurta
Metodat natyrore për të mbetur – shtatzënë
• Metoda e kalendarit (Metoda e Ogino-Knauss-it)
• Metoda e temperaturës
• Metoda e mukozës (Metoda e Billings-it)
Të kesh kujdesë (me coitus interruptus-in)
Masat urgjente
• Pilet
• SpiraljaMain menu 2